avaleht infopäring admin
        

ÜMIN 2010
Konkursi tingimused:


·    Ette tuleb valmistada kaks laulu.

·    Üks laul peab olema emakeeles.

·    Võistlus toimub 4 vanusegrupis: I-IV klass, V-VII klass, VII-IX klass ja X-XII klass. Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.

·    Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).

·    Ansamblis on kuni 12 liiget .

·    Laulda tuleb esimeses kahes vanusegrupis vähemalt 2-häälselt, vanemates aga vähemalt 3- häälselt.

·    Esineda tuleb võimenduseta.

·    Kulddiplomi vääriliseks saab ¾ürii hinnata neid ansambleid, kes esitavad vähemalt ühe laulu a cappella.