avaleht infopäring admin
        
SÜGISULG 2011

Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkurss

Konkursi tingimused:

 

Seoses osalejate arvu suurenemisega viimastel aastatel 7-9- ning 10-12aastaste vanuserühmas on korraldajad otsustanud piirata lavalepääsejate arvu eelvoorudes (ühes vanuserühmas ühes kategoorias) 30-le. Nagu möödunud aastal, nii on ka seekord määrava tähtsusega registreerimislehtede saabumise järjekord (kuupäeva ja kellaaja järgi).

 

Sel aastal esmakordselt rakendame ka osalustasu. Registreerunuks loetakse isikut, kes on esitanud nii registreerumislehe kui tasunud osavõtumaksu.

 

Osavõtumaks summas 3 € palume tasuda hiljemalt 25. oktoobriks 2011 ülekandega Pärnu Kontserdibüroo arveldusarvele 10220008006012 SEB, ülekandele kirjutada osaleja nimi ja märgusõna "Sügisulg 2011", sularahas saab tasuda Pärnu Kontserdibüroo kontoris Nikolai 3 (asub Pärnu Raekojas) tööpäevadel kell 9-17.


Osalustasu konkursist loobumise korral tagasi ei maksta.


Konkurss toimub kahes kategoorias:


Nooremates vanusegruppides (kuni 3aastased ja 4, 5, 6-7, 7-9aastased) konkureeritakse ühes (B) kategoorias, kolmes vanemas vanusegrupis (10-12, 13-15 ja 16-19) kahes (A ja B) kategoorias.

 

Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud kahe vanema vanusegrupi lauljad on kohustatud osalema A–kategoorias.
Juhul, kui ühes kategoorias on registreerunud 6 või vähem osalejat, pannakse A- ja B-kategooria kokku. Kahe kategooria olemasolu puhul hinnatakse kategooriaid eraldi nii eel- kui lõppvoorus.
pühapäeva, 6. novembri õhtul peale eelvoorude toimumist teatatakse finalistid ning antakse kätte eripreemiad.

 

Lõppvoorus antakse välja A-kategoorias kolm auhinnalist kohta ja B-kategoorias kolm auhinnalist kohta.  
Lõppvoorus tuleb esitada üks laul. See võib, aga ei pea olema sama, mis eelvoorus lauldud. Lõppvoorus on võimalik kasutada saateansamblit.

 


Eelproovid saateansambliga toimuvad 17. novembril Proovikas, 19. novembril Pärnu Raekoja kohvikuruumis, 18. ja 20. novembril esinemispaikades. Selgelt välja loetav noodimaterjal peab olema esitatud korraldajale hiljemalt 10. novembriks:
elektrooniliselt aadressile helen.erastus@gmail.com või
posti teel Pärnu Kontserdibüroo MTÜ Nikolai 3, 80010 Pärnu.

 

A-kategooria
Ette tuleb valmistada omal vabal valikul kaks erineva iseloomuga laulu, üks laul peab olema emakeeles.

 

Võistlus toimub 3 vanusegrupis:

10-12aastased, 13-15aastased ja 16-19aastased.

 

Eelvoorudel saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi.
Lõppvoorus on võimalik kasutada saateansamblit.

 

B-kategooria


B-kategooria ühes vanusegrupis saab igast koolist (huvialakoolidest igalt juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat. Igast lasteaiast ootame kõigi vanuserühmade peale kokku kõige rohkem 5 last.

 

Ette tuleb valmistada üks laul omal vabal valikul.

Võistlus toimub järgmistes vanusegruppides:

kuni 3aastased, 4aastased, 5aastased, 6-7aastased (lasteaialapsed), 7-9aastased, 10-12aastased, 13-15aastased ja 16-19aastased.

Lõppvooru laul ei pea olema (kuid võib olla) juba eelvoorus lauldud laul.

Eelvoorudel saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi.
Lõppvoorus on võimalik kasutada saateansamblit.


Registreerimine


Konkursile on vajalik eelregistreerimine.
Registreerimistähtaeg on esmaspäeval, 17. oktoobril 2011. NB! Et osalejate arv on piiratud (kuni 30 esinejat B-kat igas vanuserühmas), palume aegsasti registreeruda, kuna kohtade arv kujuneb põhimõttel – kes ees, see sees. Laekunud registreerimislehed märgistatakse järjekorranumbriga. Registreerimislehtede ja makstud osavõtutasude alusel kujuneb eelvoorudes esinejate nimekiri.

 

Registreerunute nimekirjaga saab tutvuda Pärnu Kontserdibüroo kodulehel.

 

Palume registreerimislehel ära täita KÕIK lahtrid. Saatepillide lahtrisse märkige a cappella laulu puhul – A CAPPELLA; fono puhul – FONO jne.

Registreerimislehte on soovitav täita siin

või saata aadressile

Pärnu Kontserdibüroo MTÜ
Nikolai 3, 80010 Pärnu.

            
Muudatustest repertuaaris


®ürii töö paremaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks kohapeal saab registreerimislehel märgitud repertuaaris teha muudatusi 2. novembrini. Kui konkursil esitatav kava ei lange kokku eelnevalt registreerimislehele kirja panduga, siis konkursist osavõtja lauluannet ¾ürii arutelu alla kahjuks võtta ei saa.


Piletiinfo


Kuulajatele pääs eelvoorudele tasuta, finaalkontsertidele 3 €.
Finaalkontsertide piletite eelmüük Pärnu Kontserdimajas, teatris Endla ja Piletimaailmas.


Konkurssi SÜGISULG 2011 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.

Produtsent: Helen Erastus, tel 442 6780, 517 7984, helen.erastus@gmail.com
Toimetaja: Maarja Talts, tel 442 6780, 566 34435, maarja@parnukontsert.ee