avaleht infopäring admin
        

ÜMIN 2018

Konkursi tingimused:

Ette tuleb valmistada kaks laulu.

Üks laul peab olema emakeeles.

Võistlus toimub 4 vanusegrupis: I-IV klass, V-VII klass, VIII-IX klass ja X-XII klass. Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.

Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).

Ansamblis on kuni 12 liiget.

Laulda tuleb esimeses kahes vanusegrupis vähemalt 2-häälselt, vanemates aga vähemalt 3- häälselt.

Esineda tuleb võimenduseta.

Kulddiplomi vääriliseks saab ¾ürii hinnata neid ansambleid, kes esitavad vähemalt ühe laulu a cappella.

 

 

Registreerimistähtaeg on esmaspäev, 12. märts 2018.