avaleht infopäring admin
        

ÜMIN 2020


1. Ette tuleb valmistada kaks laulu.

2. Üks laul peab olema emakeeles.

3. Võistlus toimub 4 vanusegrupis: I-IV klass, V-VII klass, VII-IX klass ja X-XII klass. Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.

4. Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).

5. Ansamblis on kuni 12 liiget.

6. Laulda tuleb esimeses kahes vanusegrupis vähemalt 2-häälselt, vanemates aga vähemalt 3- häälselt.

7. Esineda tuleb võimenduseta.

8. Kulddiplomi vääriliseks saab ¾ürii hinnata neid ansambleid, kes esitavad vähemalt ühe laulu a cappella.

Konkursile registreerimise lõpptähtaeg on 2.märts.