avaleht infopäring admin
        


Konkurss toimub kahes kategoorias:

 

•    Nooremates vanusegruppides (kuni3/3-, 4-, 5-, 6/7, 7-9) konkureeritakse ühes (B) kategoorias, kolmes vanemas vanusegrupis (10-12, 13-15 ja 16-19) kahes (A ja B) kategoorias

•    Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud kolme vanema vanusegrupi lauljad on kohustatud osalema A–kategoorias.

•    Juhul, kui ühes kategoorias on registreerunud 6 või vähem osalejat, pannakse A- ja B-kategooria kokku.

•    Kahe kategooria olemasolu puhul hinnatakse kategooriaid eraldi nii eel- kui lõppvoorus. Lõppvoorus antakse välja A-kategoorias kolm auhinnalist kohta ja B-kategoorias kolm auhinnalist kohta.

 

A-kategooria

•    Ette tuleb valmistada omal vabal valikul kaks erineva iseloomuga laulu.

•    Võistlus toimub 3 vanusegrupis:
          10-12-aastased, 13-15-aastased ja 16-19-aastased.

•    Lõppvooru laul ei pea olema üks kahest eelvoorus lauldud laulust, kuid võib olla.

•    Eelvoorudel saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi.

•    Lõppvoorus on võimalik kasutada professionaalsetest muusikutest koosnevat ansamblit.

Eelproovid saateansambliga toimuvad 19. ja 21. novembril Pärnu Raekoja kohvikuruumis, 20. ja 22. novembril esinemispaikades.

 

 

B-kategooria

B-kategooria ühes vanusegrupis saab igast koolist (huvialakoolidest igalt juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat. Igast lasteaiast ootame kõigi vanuserühmade peale kokku maksimaalselt 5 last.

•    Ette tuleb valmistada üks laul omal vabal valikul.

•    Võistlus toimub järgmistes vanusegruppides:
       kuni 3/3-aastased, 4-aastased, 5-aastased, 6/7-aastased (lasteaialapsed)
       7-9-aastased, 10-12-aastased, 13-15-aastased ja 16-19-aastased.

•    Lõppvooru laul ei pea olema juba eelvoorus lauldud laul, kuid võib olla.

•    Eelvoorudel saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi.

•    Lõppvoorus on võimalik kasutada professionaalsetest muusikutest koosnevat ansamblit.

Eelproovid saateansambliga toimuvad 19. ja 21. novembril Pärnu Raekoja kohvikuruumis, 20. ja 22. novembril esinemispaikades.

 

 

 

Muudatustest repertuaaris


®ürii töö paremaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks kohapeal saab registreerimislehel märgitud repertuaaris teha muudatusi 2. novembrini. Kui konkursil esitatav kava ei lange kokku eelnevalt registreerimislehele kirja panduga, siis konkursist osavõtja lauluannet ¾ürii arutelu alla kahjuks võtta ei saa.