TALVEUNIversiteedi meistriklass

  • Kursus sisaldab nelja individuaaltundi;
  • Avalikud tunnid toimuvad Pärnu Raekojas (Nikolai 3) kõigil 7 päeval;
  • Repertuaar on osaleja valikul;
  • Mängida võib nii peast kui noodist. Viimasel puhul võtta kaasa 2 eksemplari mängitavast repertuaarist
  • Harjutada saab Pärnu Muusikakooli klaveriklassides (Aida 4) kuni 5 tundi päevas vastavalt Pärnu Muusikakooli tunniplaanile;
  • Võimalus esineda stuudiokontsertidel Pärnu Raekojas ja koolikontsertidel Pärnu linna koolides;
  • Plokkflöödiansambliga ELLERINO (Elleri nim Tartu Muusikakoolist) on võimalus esitada Joseph Haydni Klaverikontserti G-duur Hob XVIII:4 ja Klaverikontserti D-duur Hob XVIII:11, lisaks algajatele mängijatele sobilikke Joseph Haydni Klaverikontserti C-duur või Kontsertiinot (Divertisment) C-duur.


Aktiivosavõtja õppemaks:
Eesti Vabariigi kodanikule 2000 krooni (välisriigi kodanikule 280 €) Ansambliga esinemisel lisatasu 300 krooni (välisriigi kodanikule 40 €) Õppemaksu hulka ei ole arvestatud elamis- ega transpordikulusid!

Registreerimistähtaeg 15. detsember 2009.

NB! Registreerimise tühistamisel alates 16. detsembrist 2009 tuleb tasuda hüvitist 1000 krooni!

Passiivosavõtja: Kuni 20. jaanuarini 2010 teatamisel passiivosavõtt TASUTA! E-postiga kirjutades oodake kinnitust, et oleme kirja kätte saanud. Alates 21. jaanuarist 2010 ei pea ette teatama, passiivosavõtutasu 50 krooni päev, kogu kursus 200 krooni.

Teatamine: Maarja Talts maarja@parnukontsert.ee / 5663 4435