avaleht infopäring admin
        

ÜMIN 2012

Konkursi tingimused:

 

Ette tuleb valmistada kaks laulu.

 

Üks laul peab olema emakeeles.

 

Võistlus toimub 4 vanusegrupis: I-IV klass, V-VII klass, VII-IX klass ja X-XII klass. Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.

 

Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).

 

Ansamblis on kuni 12 liiget .

 

Laulda tuleb esimeses kahes vanusegrupis vähemalt 2-häälselt, vanemates aga vähemalt 3- häälselt.

 

Esineda tuleb võimenduseta.

 

Kulddiplomi vääriliseks saab ¾ürii hinnata neid ansambleid, kes esitavad vähemalt ühe laulu a cappella.