avaleht infopäring admin
        

SÜGISULG 2013


TINGIMUSED

  • Konkurss toimub kahes kategoorias:

A-kategooria võistlus toimub 3 vanusegrupis:10-12aastased, 13-15aastased ja 16-19aastased.

B-kategooria võistlus toimub 8 vanusegrupis:
kuni 3aastased,
4aastased,
5aastased,
6aastased,
7-9aastased,
10-12aastased,
13-15aastased,
16-19aastased.

  • NB! Muudatus! Nii A- kui B-kategoorias tuleb ette valmistada üks laul omal vabal valikul.
  • Tänavu tähistame Raimond Valgre 100 sünniaastapäeva. Et eelvoorude toimumise aeg on Valgre sünnipäevale väga-väga lähedal, siis on vägagi teretulnud laulud armastatud helilooja sulest.
  • Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud lauljad on kohustatud osalema A-kategoorias juhul, kui nad esinevad samas vanuserühmas.
  • Eelvoorudes saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või lausa soovituslikult oma saatebändi.
  • Ühe vanusegrupi ühes kategoorias saab igast koolist (huvialakoolidest igalt juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat (näit õp Toomas Voll 13-15aastased A-kat 5 + B-kat 5). Igast lasteaiast ootame kõigi vanuserühmade peale kokku kõige rohkem 5 last.

Konkursile on vajalik eelregistreerimine ja osavõtumaks summas 5 €.

Registreerimistähtaeg on esmaspäeval, 21. oktoobril 2013.


Osalejate arv on piiratud - kuni 30 esinejat iga vanuserühma igas kategoorias.

NB! Erandina 7-9aastased kuni 40 solisti ning 10-12aastased A-kat 25 solisti ja B-kat 25 solisti (Muudatus!). 


Kui vanuserühma ühte kategooriasse laekub piirarvust vähem sooviavaldusi, pääseb puudujääva arvu võrra rohkem sama vanuserühma teise kategooriasse. See annab võimaluse esineda neil soovijatel, kes jäävad nö joone alla. Piiride nihkumine toimub vaid ühe vanuserühma piires. (näit 10-12aastaste A-kat registreerub 15, seega pääseb B-kat esinema 30+15 solisti).

Laekunud registreerimislehed märgistatakse järjekorranumbriga. Registreerimislehtede ja makstud osavõtutasude alusel kujuneb eelvoorudes esinejate nimekiri. Nimekirjaga saab tutvuda meie kodulehel.

Registreerimislehel tuleb kindlasti täita kõik lahtrid. Palume olla autorite ning pealkirjade märkimisel täpne ja enne info saatmist kontrollida see üle. Alati on lahke nõu ja jõuga hädalisi aidanud Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna tublid töötajad; samuti on internetikeskkond suureks abiks. Viimasel juhul tasub kõrva taha panna, et laulu esitaja ja autor ei pruugi alati kattuda, mida tihtipeale ekslikult arvatakse.

NB! Planeeritavad saatepillid palume kindlasti registreerimislehel märkida, kuna see aitab kaasa konkursi ladusamale korraldusele. Vastasel korral ei garanteeri me kõikide kasutatavate lisainstrumentide kuuldavaks toomist konkursil.

Osavõtutasu summas 5 € palume tasuda registreerimistähtajaks (21. oktoober) ülekandega Pärnu Kontserdibüroo arveldusarvele 10220008006012 SEB (ülekandele kirjutada osaleja nimi ja märgusõna "Sügisulg 2013") või sularahas Pärnu Kontserdibüroo kontoris Nikolai 3 (Pärnu Raekojas) tööpäevadel kell 11-17.

LÕPPVOOR

Teadaanded lõppvooru pääsejate kohta pannakse välja Ühisgümnaasiumi fuajees ja Pärnu Kontserdibüroo kodulehel (peale eelvoorude lõppemist pühapäeval, 10. novembri hilisõhtul).

Lõppvoorus antakse nii A- kui B-kategoorias välja kolm auhinnalist kohta.

Lõppvoorus tuleb esitada üks laul. See võib, aga ei pea olema sama, mis eelvoorus lauldud. Võimalik on kasutada saateansamblit.

Eelproovid saateansambliga toimuvad päev enne kontserti ning kontserdipäeval. Selgelt välja loetav noodimaterjal peab olema esitatud korraldajale hiljemalt 14. novembriks:

elektrooniliselt aadressile helen.erastus@gmail.com või
posti teel Pärnu Kontserdibüroo MTÜ Nikolai 3, 80010 Pärnu.

MUUDATUSTEST REPERTUAARIS

®ürii töö paremaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks kohapeal saab registreerimislehel märgitud repertuaaris teha muudatusi 5. novembrini.

Konkurssi SÜGISULG 2013 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.

Produtsent Helen Erastus
Tel 442 6782, 517 7984
helen.erastus@gmail.com