avaleht infopäring admin
        

Konkursi tingimused:

Ette tuleb valmistada kaks laulu. Üks neist peab olema emakeeles.

Võistlus toimub 4 vanusegrupis:
I-IV klass
V-VII klass
VII-IX klass ja
 X-XII klass

Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.

Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).

Ansamblis on kuni 12 liiget.

Laulda tuleb esimeses kahes vanusegrupis vähemalt 2-häälselt, vanemates aga vähemalt 3- häälselt.

Esineda tuleb võimenduseta.

Kulddiplomi vääriliseks saab ¾ürii hinnata neid ansambleid, kes esitavad vähemalt ühe laulu a cappella.Info:
Helen Erastus
Tel.  44 26780
GSM 51 77 984
helen.erastus@gmail.com